sövqi

sövqi
ə. səbəb olan, təhrik edən

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sövqi-təbii — is. <ər.> bax instinkt. Əlbəttə, burada sövqi təbiinin də qüvvətli bir amil kimi böyük rolu vardı. Ə. Ə.. <Süleyman> əlində yalın xəncər durmuş Nüsrəti görərkən bir sövqi təbii ilə tez Həmidin yatağına doğru atıldı və elə bu anda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şövqi — ə. şövqə aid olan; arzulu, istəkli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Список азербайджанских имён — Азербайджанское имя имеет тюркские и иранские (персидские) корни. Большое влияние на азербайджанские имена оказала арабская и персидская культуры, а также албанская культура и ислам …   Википедия

  • şövq — ə. arzu, istək. Şövqi eşq eşq sövdası; şövqi liqa’ üzdən sevmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sövq — ə. 1) qabağına qatıb sürmə; 2) səbəb olma, təhrik etmə; 3) göndərmə, aparma. Sövqi təbii 1) instinkt; 2) qeyri iradi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dərun — is. <fars.> klas. 1. İç, daxil. 2. məc. Qəlb, ürək. Çapdı dərunumu cəlalın şövqi; Ağlımı uğratdı zayə qaşların. «Aşıq Qərib». <Həsənqulu bəy:> Bu qədər çirkin ürəkli və qara qəlbli adamlar içində bir nəfər saf dərun və qəlbi pak adam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • instinkt — <lat.> 1. biol. Canlıların, daxili və ya xarici mühitin dəyişməsinə cavab olaraq anadangəlmə, qeyri şüuri və qeyriiradi məqsədəuyğun hərəkət etmə və ya iş görmə qabiliyyəti; sövqi təbiyyə. Özünü mühafizə instinkti. 2. Qeyri şüuri, qeyri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • konkretləşmək — f. Konkret hala düşmək, müəyyənləşmək, tam aydın şəkil almaq. . . Həyatda hər kəsin eşitdiyi, özünə görə təsəvvür etdiyi və bəzən sövqi təbii ilə dərk etdiyi bir məfhum <Veys> üçün konkretləşdi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoltuq — is. 1. Qolun, döşün yanı ilə çiyin bəndinin altındakı hissəsi, qolun çiyinlə birləşdiyi yerin altındakı çuxur. Kitabı vurun qoltuğunuza və Arazı hoppanın, keçin . . vətəninizə. C. M.. Götürüb qoltuğuna çantasını; Məktəbə şövqi tamam ilə gedir. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yox — əd. 1. Xəbər mənasında. Bir şeyin hazırda, yaxud ümumiyyətlə olmadığını bildirir (var ziddi). Yeməyi bol, iştahası yox. – Var evi – kərəm evi; Yox evi – vərəm evi. (Ata. sözü). Yox vaizin sözünə sözüm kim, behişt var; Kuyin bir özgə, cənnəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”